Hoklartherm Greenhouses – ShopGrowSpaces

WOW0821240209BLCLJLLLML

Hoklartherm Greenhouses

$3,999.00 $2,979.00
-25.51%

Hoklartherm Riga IIs Greenhouse (8X7)

$4,258.00 $3,399.00
-20.17%

Hoklartherm Riga IIIs Greenhouse (8X11)

$5,458.00 $4,199.00
-23.07%

Hoklartherm Riga IVs Greenhouse (8X14)

$4,399.00 $3,499.00
-20.46%

Hoklartherm Riga III Greenhouse (10X11)

$5,359.00 $4,399.00
-17.91%

Hoklartherm Riga IV Greenhouse (10X14)

$5,999.00 $4,999.00
-16.67%

Hoklartherm Riga V Greenhouse (10X18)

$5,799.99 $4,448.90
-23.29%

Hoklartherm Arcus 3 Greenhouse 10 X 10

$6,849.99 $4,998.90
-27.02%

Hoklartherm Arcus 4 Greenhouse (10X13)

$15,999.00 $13,588.00
-15.07%

Hoklartherm Riga XL 9 Greenhouse 14x30

$14,500.00 $12,498.00
-13.81%

Hoklartherm Riga XL 8 Greenhouse 14x26

$13,999.00 $10,899.00
-22.14%

Hoklartherm Riga XL 7 Greenhouse 14x23

$10,999.00 $9,899.10
-10.0%

Hoklartherm Riga XL 6 Greenhouse 14x19